Persbericht – Aramees herdenkingsmonument staat voor dialoog

Enschede, 25 mei 2023

Naar aanleiding van diverse vragen uit de media omtrent ons voornemen een Aramees herdenkingsmonument in het Volkspark in Enschede te plaatsen, willen wij als Comité 1915 middels dit persbericht duidelijkheid verschaffen over het doel en de achtergrond hiervan.

Comité 1915 organiseert al jaren activiteiten om de Nederlandse samenleving te informeren en een dialoog op gang te brengen rondom de genocide op Arameeërs van 1915. Hiervoor hebben we enerzijds herdenkingen, tentoonstellingen, filmvertoningen en lezingen georganiseerd en anderzijds dialoog gevoerd met organisaties en intellectuelen van diverse betrokken bevolkingsgroepen. Hierbij werd door de Aramese gemeenschap het ontbreken van een tastbaar herdenkingsmonument als groot gemis ervaren. Daarnaast hebben ook diverse sprekers (ook van Turkse afkomst), zoals politici en vertegenwoordigers van verschillende organisaties, tijdens de herdenkingen van de afgelopen jaren in het Volkspark een oproep gedaan om een monument te realiseren ter herinnering aan de slachtoffers van de genocide op Arameeërs.

Naar aanleiding van deze wens vanuit de Aramese gemeenschap heeft Comité 1915 het initiatief genomen om een formeel verzoek in te dienen bij de gemeente Enschede om een herdenkingsmonument te plaatsen in het Volkspark, waar we de laatste jaren de genocide hebben herdacht. In tegenstelling tot vele andere historische tragedies, is er in Nederland immers nog geen enkel monument ter nagedachtenis van de Aramese slachtoffers van de genocide van 1915. Hierbij is Enschede, de stad met de meeste inwoners met een Aramese achtergrond in Nederland, dan ook een zeer gepaste plek om dit monument te realiseren.

Wij willen benadrukken dat dit beoogde monument een herdenkingsplek zal zijn voor alle gemeenschappen en op geen enkele wijze een politiek statement vormt tegen Turkije. Het realiseren van een monument vormt een uitgelezen mogelijkheid om bevolkingsgroepen in Enschede samen te brengen en in dialoog te treden.

Comité 1915 is een samenwerkingsverband van Aramese organisaties in Twente met als doel de genocide op Arameeërs te herdenken en het publiek in Nederland te informeren over deze genocide. Aan het Comité 1915 nemen de onderstaande organisaties deel:

  • Aramese Federatie Nederland
  • Aramese Beweging voor Mensenrechten
  • Aramese televisiezender Suryoyo Sat Nederland
  • S.A.C.V. Abgar – Rijssen
  • Platform Aram – Enschede
  • Suryoye Aramese Vereniging Oldenzaal
  • S.C.V. Baradaeus – Hengelo

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Comité 1915, 1915comite@gmail.com.